Едни от незаконните дейности в България с най-много генериран паричен ресурс, сравним с този от търговията с наркотични вещества, са именно тези, свързани с незаконното изсичане на горите. Държавни, общински и частни гори биват изсичани поголовно и незаконно с цел печалба от добитата дървесина, която се пласира или за търговски цели, или като дърва за огрев. Добивите от незаконна сеч са огромни, а цените на дъвесината скочиха през последната година, което увеличи кражбите. Причините за ширещото се незаконно изсичане на българските гори понастоящем са няколко:
– На първо място, умишлено „скопената“ нормативна база, която позволява безогледна сеч в големи мащаби без сериозни ограничения в българските гори и не съдържа никакви мерки за контрол (така например горските инспектори нямат право да употребяват оръжие за задържане на бракониери в гората), нито пък съдържа адекватни санкции (финансови, наказателни и т.н.) срещу извършителите установена незаконна сеч.
– На второ място, ширещата се корупция в държавните и общински структури, свързани с разпореждането, управлението и експлоатация на горите. Много от отговорните служители са с чувство за безнаказаност и поради това нарушават закона само и единствено заради икономическа изгода от незаконно придобитата и пласирана дървесина.
– Липсата на реален контрол върху резултата от незаконната сеч, а именно проверки на закупената дървесина от производители, както и от физическите лица, закупили дърва за огрев. Ако незаконно добитата дървесина не може да се пласира и бъде попречено на нейната търговия, то тя няма да се добива. Затова впечатление прави тоталната липса на постоянен контрол както върху потребителите на дървесина за търговски цели, така и на тези на дърва за огрев. В допълнение получателите на такава незаконна стока предпочитат да не сигнализират, а да закупят същата, дори и да знаят, че е незаконна, защото им бива продавана по-евтино в доста случаи.
В настоящата статия ще разгледам една брънка от веригата на незаконно добиване на дървесина и нейния пласмент – а именно фазата на нейното транспортиране, след като е добита от корен. Тук също контролът е занижен и в доста случаи липсва. В допълнение е трудно да бъдат обхванати всички обществени пътища 24 часа в денонощието за провекра. Затова Изпълнителната агенция по горите създаде специлен уебсайт – tickets.iag.bg (достъпен е без регистрация и от Гугъл чрез търсене на “проверка на превозен билет”) който се достъпва от браузър във всеки мобилен телефон с интернет. В този уебсайт може да бъде проверен в реално време превозният билет за транспортирана дървесина от всеки един камион на пътя с такъв товар, по неговия регистрационен номер. Въвеждат се единствено четирите цифри на превозното средство или на ремаркето, ако има такова закачено към него. Възможните резултати от проверката в уебсайта са два:
– Ако превозът е легален, то в резултатът от търсенето ще се появи пълната информация както за превозното средство и неговия шофьор, така и данните на превозния билет, видът на товара, както и актуална снимка на самия товар в момента, в който той е бил натоварен с информация за датата и часът на натоварването. Така гражданинът, който прави проверка, може да се убеди визуално дали това, което вижда като превозвана дървесина на пътя, съвпада буквално с това, което е описано като натоварено, тъй като не са изключени измами с общия обем на товара (описва се един товар, а реално се натоварват много повече кубици дърва от позволеното).
– Ако резултатът от търсенето обаче е „Няма намерени резултати!“ и не е била направена грешка при търсенето с въвеждането на цифрите (напр.сгрешен е регистрационния номер или е въведен номер на ремарке в друга секция – за номер на превозно средство и т.н.), то това означава, че конкретният превоз на дървесина се осъществява без превозен билет, тоест този товар дървесина най-вероятно е незаконно добит. Вероятността за това се увеличава, когато се движат камиони в тъмната част на денонощието, или са очевидно претоварени или пък съответното превозно средство видимо не е предназначено за такъв вид товар. В този случай гражданинът следва да се обади на спешния телефонен номер 112 и да продиктува местоположението и регистрационният номер на превозното средство, както и посоката, по която то се движи, за да бъде организирана бърза проверка на място от компетентните държавни органи по установяване на евентуалното закононарушение при превоза на дървесина.
Разбира се, няма как да се очаква от гражданите да свършат работата на контролните органи в системата на горите, но чрез тази система на граждански контрол е възможно да се опитаме с общи усилия да намалим незаконния добив и пласмент на дървесина, който уврежда всички нас. Аз самият правя проверка в уебсайта www.tickets.iag.bg винаги, когато видя на пътя камион, натоварен с дърва, особено през есенно-зимния сезон.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *