Сградата на бившето училище по механотехника (ТМТ-то) се намира в центъра на град Монтана. Училището е ремонтирано през 2012г., но окончателно затворено през 2013г. Оттогава сградата и прилежащия и имот са оставени на произвола на съдбата, тоест не се стопанисват и поддържат по никакъв начин от отговорните за това държавни институции, които са техни собственици. Това е една емблематична за местната общественост сграда, защото много хора в Монтана са учили в това училище и с тъга виждат как сградата е оставена да пустее вече близо десет години. Опитахме се със структурата на Възраждане-Монтана да потърсим решение на този проблем, така че сградата отново да се използва. Затова на 20.12.2022г. зададох въпрос от парламентарната трибуна на ресорния служебен министър на образованието проф. д-р Сашо Пенов (който също като мен е роден в Монтана) с молба да се намери изход от тази ситуация с пустеещата сграда на бившия механотехникум.
МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми господин Министър, в центъра на град Монтана, на ул. „Св.Климент Охридски“ № 2, се намира сградата на бившата Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“, позната на местната общественост като Техникум по механотехника или ТМТ-то, която е била специализирано учебно заведение за професионални кадри по десет различни технически специалности, важни за региона и за промишлеността. Училището се в вляло в ПТГ „Юрий Гагарин“ през 2013 г. и, за съжаление, през последните близо десет години оттогава, след като това училище е закрито, сградата му тъне в разруха и въпреки, че е разположена в идеалния център на Монтана, тя реално не се стопанисва или използва по никакъв начин – нещо, в което се убедих сам преди около месец, когато зададох въпроса. Видимо мазилката на фасадата на сградата се изронва почти навсякъде, а покривът е започнал да се руши.
През март месец 2022 г. имаше подадени до общината сигнали от граждани на Монтана за падащи ламарини от покрива, които заплашват здравето на минаващите по улицата хора. Дворът и спортната площадка на училището са също в окаяно състояние и не се поддържат. Асфалтът на площадката е пълен с дупки и цепнатини, от които вече е израснала трева и бурени. Дворът е изпълнен с диво израснали храсти, дървета, бурени и трева с дължина близо половин метър на места, пълен е с боклуци. Предполага се, че не е почистван, откакто училището е затворило врати през 2013 г. Не трябва да се пренебрегва и това, че сградата на училището е била жертва и на множество кражби. През последните години зачестяват случаите на заловени от полицията крадци в района на училището. Фрапантно обстоятелство е, че тази сграда на вече бившия механотехникум е била ремонтирана за доста сериозна сума само една година преди училището да бъде закрито, като причината е била подготвяна процедура сградата да приеме филиал на русенския университет „Ангел Кънчев“, но тъй като процедурата по акредитация тогава не е била проведена, това не се е случило.
Уважаеми господин Министър, като народен представител от Монтана и човек, роден в този град, сигурен съм, че точно Вие ще ме разберете, че важни за регион Монтана са редица технически специалности и професии, придобивани в системата на средното образование. Най-лесно е училищата да бъдат закривани заради намаляващия брой деца, но този процес следва да бъде препятстван дали чрез отново заработване на училище, дали евентуално чрез откриване на филиал или факултет на някой университет, това ще разберем от Вас, но считам, че ако това бъде сторено, местната икономиката би била подпомогната, това би препятствало емиграцията на младите хора и би стимулирало приходи в местната икономика, а също и развитието на транспортните връзки. Но, за съжаление, към момента няма никакви данни за съдбата на тази сграда, затова Ви питам: каква е нейната съдба и ще бъдат ли предприети някакви мерки за нейното използване отново в полза на местната общественост? Благодаря Ви.

ОТГОВОР НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР САШО ПЕНОВ: Уважаеми господин Петров, в отговор на Ваш въпрос относно каква ще е съдбата на сградата на преобразуваната Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“ – град Монтана, и ще бъдат ли предприети някакви мерки за нейното използване отново по някакъв начин, Ви информирам следното: Преди 10 години със заповед от месец декември 2012 г. на тогавашния министър на образованието и науката Професионалната техническа гимназия „Юрий Гагарин“ и Професионалната гимназия по електротехника „Христо Ботев“ в град Монтана са преобразувани в настоящата Професионална гимназия по техника и електроника „Христо Ботев“. Към момента на преобразуването в Професионалната техническа гимназия са се обучавали 69 ученици само по една специалност – „Автотранспортна техника“. От преобразуването на двете училища до настоящия момент учебният процес на всички ученици се осъществява в сградата на Професионална гимназия по техника и електроника „Христо Ботев“, а сградата на Професионалната техническа гимназия „Юрий Гагарин“, находяща се на улица „Св. Климент Охридски“ № 2, е с отпаднала необходимост за системата на предучилищното и училищното образование, защото в нея не се води учебен процес и няма ученици.
Въпреки това от директора на Професионална гимназия по техника и електроника „Христо Ботев“ са предприети необходимите мерки, подчертавам, за опазване на имота. Осигурена е денонощна охрана и всички опити за влизане в сградата са своевременно преустановени. Става дума само за дейност по охрана. С оглед съхраняването на имота на Професионалната гимназия „Юрий Гагарин“ и ползване на имуществото ѝ по предназначение, ръководството на Професионалната гимназия по техника и електроника „Христо Ботев“ е сезирало областната администрация на област Монтана, както и община Монтана, за отпаднала необходимост от имота.
Провеждани са многократни огледи от техни представители, но към настоящия момент никое ведомство не е заявило необходимостта от сградата на преобразуваната гимназия. Лично посетих град Монтана и водих разговори с началника на регионалното управление на образованието и областния управител относно бъдещето на сградата, защото е вярно това, което казахте, от гледна точка нейното състояние. Благодаря Ви за Вашата загриженост за състоянието на преобразуваната професионална техническа гимназия.
Надявам се поставянето на този въпрос да даде възможност за намиране на решение относно предоставянето на имота – било то на ведомство, било то на институция, а най-добре на друга образователна структура, с оглед пълноценното ползване и развитието на наличната материална база. МОЯ ДУПЛИКА: Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора. Разбираме, че е отпаднала необходимостта, разбирам, че са извършени само дейности по охрана и съм сигурен, че Вие сам сте се убедил, че имотът не е поддържан доста дълго време. На мен и на местната общественост би ни се искало да чуем все пак, ако е възможно, нещо по-конкретно като планове. Това е и нашият общ апел, ако мога да се възползвам от този израз, да бъде предприето нещо с тази сграда. Сега, дали ще е евентуално като училище, дали ще е като филиал на университет, дали ще е даване на друго ведомство или министерството, което да я използва, просто да бъде използвана в полза на местната общественост, да не бъде прехвърлена собствеността ѝ към частни цели, защото сигурно сте видял, че срещу нея има вече има един хипермаркет.
Ако тази сграда бъде оставена в това състояние и държавните институции да не я стопанисват по абсолютно никакъв начин, то ѝ предстои саморазрушаване, най-вероятно теренът ще бъде продаден и ще последва съдбата на други търговски и частни обекти, а все си мисля, че би могло да се намери някакъв вариант – дали в близко, дали в по-далечно бъдеще.
Оценявам усилията, че сте говорил с Валери Димитров – областният управител, и все пак във Вашите ръце, в ръцете на Вашите колеги от другите министерства, смятам, че лежи решението на въпроса с повторното използване на тази все още здрава сграда, за което се надяваме и разчитаме на Вас да бъдат предприети съответните действия и ще следим темата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *