В централната част на град Монтана има три броя пешеходни подлези, чиято роля е да обслужват пешеходния поток така, че гражданите да пресичат безопасно булевардите. Сериозен е човекопотокът от автогарата към ЖП гарата и обратно, както и към индустриалната зона на града и работещите там фирми, който би следвало да се ползва от тези подлези. За съжаление сегашното състояние на тези три подлеза в централната част е отражение на състоянието на управлението на града като цяло – поради безхаберието на техния стопанин, Община Монтана те са пълни с боклуци, миришат на смрад, неосветени са, нямат охрана, два от тях са затворени от доста време. И по-конкретно:

1) Подлез, свързващ Автогарата и ЖП Гарата в град Монтана минаващ под бул.”Христо Ботев” – затворен от дълго време заради наводнения, липсва му каквато и да е подръжка външно и тъне в разруха. Пред входа му са разпилени боклуци тъй като същият не се почиства и там вече са поникнали храсти и дървесни видове. Този подлез, ако е достъпен, би спомагал за безпоасното движение на пешеходци през булверада тъй като няма светофар за пешеходци в близост и това кара хората да пресичат с риск за жвиота си през шосето.
2) Подлез, минаващ под улица “Свети Климент Охридски” свързан с другия отворен подлез към ЖП Гарата в град Монтана – затворен от дълго време, като причина за това е липсата на поддръжка. Външно този подлез тъне в разруха. Пред неговия вход също са разпилени боклуци, което говори за липса на сметопочистване. Този подлез, ако е отворен, би служил за безопасното предвижване на граждани, излизащи от подлеза към ЖП гарата и района през улица “Свети Климент Охридски” тъй като липсва светофар за пешеходци в близост. Това прави пресичането през улицата опасно.
3) Отворен подлез към ЖП гарата минаващ под “булевард Христо Ботев” – въпреки, че е отворен, този подлез е избягван от по-голямата част от гражданите на града заради лошата му поддръжка и липса на охрана в него. Подлезът е изпълнен с боклуци и отвътре и отвън и очевидно не се сметопочиства редовно, в него се усеща силна смрад на урина, стените му са изрисувани почти целите в графити и също така се виждат оставени спални чували и завивки от бездомници които най-вероятно спят нощем в него. Осветлението в подлеза също е доста слабо и има нужда от подмяна и подсилване. Търговските обекти-магазинчета, които са работели преди време в него са неизползваеми и изпочупени на места.

Поради изключително лошото състояние на тези три подлеза, чрез своето бездействие и чрез затварянето на два от тях, техният стопанин, Община Монтана де факто принуждава жителите на града да не минават през тях, а да предпочетат да пресичат оживените градски пътни артерии с двупосочно движение с по две ленти в посока на необозначени за това места. Това им поведение е опасно както за тяхното здраве и живот, така и за преминаващите МПС. При при евентуален пътен инцидент с пешеходец, неосигуряването на безопастно трасе за преминаване от страна на Общината (с други думи, затворен или недостъпен подлез на това място) може да е основание за ангажиране и на нейната деликтна отговорност към пострадалия. В допълнение, тези конкретни пътни участъци не са обозначени със съответните пътни знаци за вниамние за опасност от нерегламентиращо преминаващи през тях пешеходци.

По закон поддръжката на инфраструктурата на територията на общината е задължение на нейния собственик – Община Монтана. Подобна важна част от инфраструктурата, каквато са подлезите, следва да бъде поддържана в добро състояние и да позволява нейното използване от страна на гражданите. Това включва както задължение за поддържането им в приличен вид и безопасно състояние за здравето на преминаващите през тях пешеходци, така и осигуряване на тяхната достатъчна осветеност, чистота чрез регулярно почистване, охрана за сигурност и за недопускане на замърсяване и т.н. Всичко гореизложено обаче контрастира на задълженията на гражданите да заплащат данъци и такси към местната власт, но да получават насреща един безстопанствен, мръсен и смърдящ подлез в центъра на града и още други два затворени подлези.

Затова на 03.01.2023г. внесох изрично писмено искане в Община Монтана относно следното:
– Да бъдат ремонтирани горните три подлеза, описани поименно, като бъдат отворени и приведени в нормално експлоатационно състояние, да бъдат осветени и почистени, да бъдат осигурени кошчета за отпадъци в тях и ако е необходимо да бъде назначена охрана в нощните часове с цел осигуряване на сигурност и недопускане на последващо замърсяване.
Сигурен съм, че винаги могат да бъдат извадени доводи защо едно настоящо състояние е такова и каква е причината. Но искането ни не е за ретроспекция на минало положение, а за бъдещи действия. Затова се надявам, че отговорните местни органи ще обърнат по-голямо внимание на състоянието на стопанисваната от тях инфраструктура, като разбира се, евентуално разходваните публични общински средства за тази бъдеща дейност бъдат в законови процедури и размери, за което ще следя стриктно и отблизо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *