УСПЯХМЕ ДА УБЕДИМ ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ В НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДОГОВАРЯНЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

На проведеното пленарно заседание на 12.01.2023г. ние от Възраждане постигнахме една значителна победа в нашата парламентарна дейност. Успяхме да убедим всички останали партии около необходимостта да бъде прието нашето предложение,…