НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СПЕШЕН РЕМОНТ НА МОСТА НА РЕКА ОГОСТА ПРИ СЕЛО ГРОМШИН, ОБЩ.БОЙЧИНОВЦИ

*адвокат Петър Петров, народен представител от Възраждане в 47-мото и 48-мото Народно събраниеОбщина Бойчиновци е част от област Монтана. За съжаление републиканските пътища като част инфраструктурата в тази община, като…

СЛЕД СИГНАЛ ДО МЕН ОТ РИБАРИ, ПОПИТАХ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО КАКВА ТОЧНО РИБОВЪДНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗВЪРШВА В ЯЗОВИР ОГОСТА

С мен се свързаха любители-рибари, които ме сигнализираха, че им е препятстван достъпът до част от бреговата ивица на язовир „Огоста“. В чашката на язовира (вътре на т.нар.полустров, навлизащ в…

ВЪЗРАЖДАНЕ – МОНТАНА В ПОМОЩ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В МАЛКИТЕ СЕЛА В ОБЛАСТТА

В доста на брой малки населени места в област Монтана няма хранителен магазин. Хората, които живеят там са възрастни, хора с ниски пенсии и в неравностнойно положение. Те са забравени…

ПРОБЛЕМИТЕ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

*адвокат Петър Петров, народен представител от ПГ Възраждане в 47 и 48 Народно събрание.Наказателното производство в Република България често започва след подадена жалба от гражданин, пострадал от деяние, за което…

ОТНОШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА СПОРТА КЪМ ЛИПСАТА НА ОБЩОДОСТЪПНИ ИГРИЩА ЗА ФУТБОЛ В МОНТАНА

Местната структура на Възраждане в град Монтана ме сигнализира, че в града има само едно публично достъпно за обществено ползване от граждани и любители игрище за футбол, като състоянието му…

ПРОБЛЕМЪТ С ЛИПСАТА НА ДЕНОНОЩНИ АПТЕКИ В ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ И В НЯКОИ ОТ ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ

*адвокат Петър Петров, народен представител от Възраждане в 47 и 48 Народно събраниеДемографската катастрофа през последните 30 години доведе дотам, че понастоящем населението на България е съсредоточено предимно в няколко…

УЕБСАЙТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕРКА В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ПРЕВОЗВАНА ДЪРВЕСИНА ПО ПЪТИЩАТА

Едни от незаконните дейности в България с най-много генериран паричен ресурс, сравним с този от търговията с наркотични вещества, са именно тези, свързани с незаконното изсичане на горите. Държавни, общински…

ЗАТВОРЕНИТЕ И НЕПОЧИСТЕНИТЕ ПОДЛЕЗИ В ЦЕНТЪРА НА МОНТАНА

В централната част на град Монтана има три броя пешеходни подлези, чиято роля е да обслужват пешеходния поток така, че гражданите да пресичат безопасно булевардите. Сериозен е човекопотокът от автогарата…

ВЪПРОС КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ С БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ОБЛАСТ ВИДИН

В началото на новата 2023г., вниманието на българското общество привлече едно убийстов на 59-годишен мъж в село Гъмзово, община Брегово, област Видин. Той е пребит до смърт с удари с…

УСПЯХМЕ ДА УБЕДИМ ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ В НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДОГОВАРЯНЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

На проведеното пленарно заседание на 12.01.2023г. ние от Възраждане постигнахме една значителна победа в нашата парламентарна дейност. Успяхме да убедим всички останали партии около необходимостта да бъде прието нашето предложение,…