48 Народно събрание

48 Народно събрание имаше кратък живот – само три месеца и половина, от 19.10.2023г. до разпускането му на 03.02.2023г. През това време ние от Възраждане бяхме отново най-активните народни представители и като цяло най-активната парламентарна група измежду всички седем.

Постъпили са общо 135 законопроекта, от тях 25 са внесени от ПГ Възраждане.

Внесени са и общо 1376 писмени и устни въпроси и питания, от тях 360 са от ПГ Възраждане.

По отношение на изказванията в пленарна зала, трима представители на ПГ Възраждане сме измежду четиримата най-активни народни представители в парламента. Отново бяхме измежду най-активните изказващи се депутати и в предходното, 47 Народно събрание (източник уебсайта “Стража”).

По отношение на моята дейност в парламента, освен, че защитавах внесените от ПГ Възраждане законопроекти в Комисията по правни въпроси (“Правната комисия”) и в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (позната като Комисията за МВР), на които бях член втори пореден парламент, отправих за тези три месеца и половина общо 35 писмени и устни въпроса. От тях 26 засягаха теми и проблеми в регион Монтана, откъдето бях избран за народен представител.

По отношение на дейността в пленарна зала, аз съм най-много изказвалият се депутат в 48 Народно събрание от всички 240. Вследствие на заеманите от нас позиции бяха приети на първо гласуване внесените от нас промени в Закона за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс, създаващи механизъм за разследване на Главния прокурор и въвждащи широк съдебен контрол върху актовете на прокуратурата. На първо четене бяха приети в Правната комисия предложенията на Възраждане за драстично завишаване на санкциите срещу нарушителите и убийците по пътищата, включващи и временно отнемане на МПС на заловените пияни, дрогирани шофьори, такива, каращи без свидетелство за управление на МПС и каращи с драстично превишена скорост.

Сред приетите актове на Парламента, предложени от ПГ Възраждане трябва да отбележа Решението на народното събрание, по предложение на Възраждане от 27.10.2022г., за предоговаряне на Плана за Възстановяване и Устойчивост в частта “енергетика”. Това е тема, по която ние от Възраждане успяхме да убедим всички останали парламентарни групи в необходимостта от предоговаряне на условията за масово закриване на ТЕЦ-овете като част от задълженията за намаляване на вредните емисии, което неминуемо щеше да доведе до загуба на работни места за хиляди работещи български семейства в Маришкия басейн. Това обединение, което постигнахме, излезе с единодушно решение на Народното събрание за предоговаряне на Плана, което се очаква да започне през април 2023г. Ще следим за стрикното изпълнение на това решение на парламента.

Други важни промени, внесени от Възраждане, които бяха приети и влязоха в сила, са тези, свързани с намаляването на санкциите на шофьорите, управляващи без винетен стикер. Въведохме законово ограничение максимум до 3 /три/ компенсаторни такси или три глоби годишно и така премахнахме досегашното безлимитно санкциониране. Така помогнахме за решаването на проблемите на жители на околни на София населени места като Пролеша, чиито жители бяха санкционирани стотици пъти. Приехме тези промени да влязат в сила със задна дата – от 01.01.2019г., за да може АПИ да възстанови надплатени суми на гражданите. Освен това вменихме задължение на АПИ да уведомява чрез СМС на два пъти шофьорите, закупили годишен винетен стикер, за неговото изтичане – веднъж 14 дни преди края на срока на валидност и втори път – два дни преди изтичането на срока. Така с това нововъведение много водачи ще избегнат санкциониране поради невнимание.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *