Арена Вършец

В югозападната част на град Вършец се намира нова многофункционална спортна зала с наименование „Арена Вършец“, построена през 2015г. по проект на стойност над 5.7 милиона лева по Програмата за развитие на селските райони и въведена в експлоатация месец септември 2015г. Теренът, на който е построена е със спортно предназначение. В сградата има спортна зала с размери 47.50м, дължина и 36м. ширина и капацитет 700 места, като в нея могат да бъдат провеждани състезания по волейбол, баскетбол, хандбал, тенис и други. Към залата има две съблекални за по 21 спортисти и съблекални за хора с двигателни затруднения и такива за съдии, лекарски кабинет с манипулационна, фитнес-салон, фоайе, както и покрит (вътрешен) плувен басейн с размери 25 м. дължина и 12.50м. ширина, позволяващ провеждане на тренировки и състезания. Към него има две съблекални. Басейнът е неработещ в момента. В сградата има и други помощни помещения.

До спортната зала има и занемарено футболно игрище без трибуни и с отдавна изпочупени пейки, както и площадки за помощни игрища.

Общински стадион Вършец

             Сградата, макар и построена през 2015г. е все още нова поради една много проста причина: Както повечето подобни реализирани проекти, целта е била главно усвояването на евросредства, а не и целесъобразно строителство, което да вземе предвид необходимостта, спортните нужди в съответния регион, както и възможностите за последващо използване на съответния спортен обект. Вследствие горното и след като отмина телешкия възторг от нейното тържествено откриване през 2015г., спортната зала се ползва от нейния стопанин Община Вършец средно само веднъж годишно за мероприятия, като например: Няколкочасова среща на евангелистка общност през есента на 2019г., финал на младежко първенство по хандбал през 2021г., както и две контролни срещи на мъжкия национален отбор по волейбол през месец май 2022г.

Понастоящем спортната зала показва отношението на институциите към българския спорт. Тя е празна, затворена е и не се използва по никакъв начин. Басейнът в нея също е празен и тези съоръжения не се използват по никакъв начин, още по-малко регулярно за спортни мероприятия. Въпреки това се разходват общински средства за назначените няколко човека на общинска служба с общинска заплата за поддръжка и охрана.

басейн в Арена Вършец

Поради своята многофункционалност, сградата позволява провеждане на широк спектър от спортни, културни или образователни събития и мероприятия. Обществото очаква от една многофункционална спортна зала да има свои календар със събития, като например Зала Арена София . Но за съжаление реалността извън столицата и по-конкретно в Зала „Арена Вършец“ е друга. В най-бедния край на Северозапада, такова съоръжение е неизползваемо поради безхаберието на местната общинска власт – негов стопанин.

Тъй като съм народен представител в 48 Народно събрание от област Монтана и считам, че:

– Подобни спортни обекти и съоръжения в ново състояние е редно да бъдат използвани по предназначение, като освен това

– Залите в такова добро състояние и функционалност и не са много на брой на територията на страната,

– И най-важното: Ако бъдат провеждани спортни мероприятия в тази все още нова зала, то това ще има положително въздействие върху местната икономика и върху популярността на град Вършец като спортна и културна дестинация, освен развитието му като туристически център,

На 30.12.2022г. отправих писмени искания както към министъра на младежта и спорта, така и към министъра на културата в рамките на парламентарния контрол. Исканията ми бяха в следната насока: Тези две министерства да съдействат за организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия в многофункционалната спортна зала „Арена Вършец“ в град Вършец и респективно включването и в календара на спортните, съответно на културните мероприятия през 2023г.

Писменият отговор, който получих от министъра на културата проф.Минеков бе, че годишният календар на културните събития се изготвя от министерството на основание подадената информация от общините за организираните от тях мероприятия. И респективно не министерството, а общинската власт следва да съдейства за това мое искане.

Министърът на спорта г-жа Весела Лечева обаче ми отговори по-обнадеждаващо. А именно, че доколкото календара на спортните събития се изготвя на база на мероприятията на спортните федерации, то министерството на младежта и спорта се ангажира да запознае регистрираните спортни федерации с възможностите за използване на спортна зала Арена Вършец с цел нейното евентуално използване за провеждане на спортни мероприятия през 2023г.

Считам това за крачка напред в опита да се намери приложение на тази неработеща, затворена и пустееща спортна зала, която наред с калната общинската ливада, представляваща общински стадион в град Вършец, показва отношението на местни и държавни институции към развитието на спорта в региона. Ще продължа да настоявам да се намери начин за постоянното използване както на спортната зала, така и на околните игрища в полза на местната общественост.

 Арена Вършец

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *