Борбата срещу престъпленията, извършвани против избирателните права на гражданите, по-известни сред обществеността като „купуване на гласове“ се води не от вчера и не от тази година. За съжаление поради незавидната комплексна социално-икономическа и криминогенна обстановка в страната, бедните и слаборазвити региони на страната се превръщат в благодатна почва за извършването на такива престъпления.
Така например сред обществеността в Област Монтана битуват съмнения, че представители на две конкретни партии извършват престъпления против избирателните права на гражданите, изразяващи се в т.нар. купуване на гласове без реакция на правоохранителните органи срещу такава дейност. Може би е само просто съвпадение, но съгласно изборните резултати в ЦИК, едната от тези две партии – ДПС – прогресивно покачва резултатите си от момента, в който е назначен настоящият директор на ОД на МВР Монтана.
Съмненията на граждданите са подклаждани и от медийни публикации. Така например на 04.11.21 – 10 дни преди произведените парламентарни избори за 47 Народно събрание, по доста национални медии бяха оповестени данни, изнесени от тогавашния служебен минисър Бойко Рашков (на наочен брифинг, излъчен по Нова ТВ), че, цитирам: „Имаме един интересен запис, не знам защо не сте го пуснали…. в Берковица, където един там ръководител в общинската администрация е заснет, не от МВР-службите, а от камера охранителна – да раздава пари на други, които да плащат за изборите. Заснет е. Имаме ги тези записи. Ще ги пуснеме и тях.“
Нямаме информация колко сериозна проверка е била извършена по този случай от ОД на МВР-Монтана и как е приключила тази проверка, като единствената публична информация е, че е бил съставен предупредителен протокол по реда на чл.65 ЗМВР на сигналоподателя, който е бил предупреден да не подава повече сигнали на тел.112. Това, ако е истина, господин минисър, е притеснително за начина, по който се води борбата срещу купуването на гласове в област Монтана. След това по наша информация, сигналоподателят се е срещнал лично с м-р Бойко Рашков и той е назначил проверка от отдел вътрешна сигурност в МВР. Не знаем какъв е резултатът от нея, но предполагаме, че е възможно да е имало наказание за ръководен орган в РПУ-Берковица.
Друго, което прави недобро впечатление са притеснителните резултати, изнесени в медиите относно статистиката по области на криминалните престъпления против личността и против собствеността за последната година.
По отношение друга част от дейността на областната дирекция – а именно извършеното закриване на районното управление в гр.Вършец през лятото на 2022г. и по-точно преобразуването му в районен участък, според нас липсата на официална позиция от страна на ОД-МВР – Монтана срещу закриването води до логичния извод за наличието на положително писмено становище от ръководството на тази областна дирекция за закриване на районното управление. След преобразуването на това районно управление в участък, в него останаха само паспортната служба и служба „КОС“. Сега местните жители в обшина Вършец се молят да няма престъпления или инциденти, защото най-близкото районно управление е чак в град Берковица и придвижването през тази пресечена полупланинска местност отнема време за полицейските екипи, което неминуемо възпрепятства бързата реакция, когато е необходима такава. А нека не забравяме, че през летните месеци в пика на туристическия сезон населението на общината се увеличава десетина пъти, което води след себе си необходимост от ангажиране на полицейски сили за охрана на обществения ред и за превенция срещу пътни нарушения и извършването на престъпления. Така ефектът от това преобразуване реално е нулев и ако то е било подкрепено от областната дирекция, то това не говори добре за нейната дейност, а наред с това възниква въпросът не е ли по-добре да бъде възстановено РПУ-Вършец.
Обобщавайки всичко гореописано считам, че е редно местната общественост да получи отговор на следния въпрос:
Каква е оценката на Министерството на вътрешните работи за цялостната дейност на ръководството на ОД на МВР Монтана за последната една година – дали то се справя с вменените му по закон задължения и в тази насока възнамерява ли министърът като ръководител на министерството да предприеме някакви промени в ОД на МВР – Монтана?
ОТГОВОР НА СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Уважаеми господин Петров, ще отговоря на въпросите Ви, така както са поставени предварително, тъй като днес имаме лек нюанс на конкретика, на който не мога да отговоря, тъй като медийни публикации и конкретната медийна публикация са различни неща.
Относно купуването на гласове в областта. Информирам Ви, че Областната дирекция на МВР в Монтана е на едно от първите места по брой образувани досъдебни производства, свързани с извършени престъпления против политическите права на гражданите.
Давам конкретни данни: при проведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. и балотажа за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. получените сигнали за нарушения на изборния процес са 58, образувани са 14 досъдебни производства и са задържани 2 лица.
При проведените избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. са получени 53 сигнала за нарушение на изборния процес, образувани са 10 досъдебни производства и са задържани 6 лица.
По отношение на подаден от гражданин сигнал за купуване на гласове в Берковица и въпроса наказан ли е началникът на Районното управление в Берковица, е извършена проверка на Дирекция „Инспекторат“ при Министерството на вътрешните работи. В случая се потвърждава оплакването, че неоснователно на гражданина е съставен протокол за предупреждение по реда на чл. 65 от Закона за МВР, констатирани са данни за извършени от служители на Областната дирекция в Монтана дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 194, ал. 2, т. 1 от Закона за МВР, чието установяване е от компетентността на директора на Областната дирекция в качеството му на дисциплинарно наказващ орган по чл. 204, т. 3 от Закона за МВР.
В същото време след анализ и оценка на събраните в хода на проверката доказателства комисията е приела, че твърденията на гражданина за бездействие на служителите на Областната дирекция по подадения от него сигнал за извършване на престъпление срещу политическите права на гражданите не се потвърждават. Въз основа на направените изводи комисията е предложила да се приеме сигналът на гражданина за основателен в частта, че неправилно му е съставен протокол по чл. 65 от Закона за МВР и неоснователен в останалата част за бездействие на служители на Районно управление – Берковица.
Ако Ви интересува, ще ви дам и статистика за нивото на престъпността в Областната дирекция от началото на 2022 г. до края на ноември. Защо до края на ноември? Защото отчетите сега, в края на януари се готвят – те се приемат съответно от всяка Областна дирекция, като моята амбиция е да присъствам на възможно най-много събрания на областните дирекции, където се представят тези отчети. Така че към края на месец ноември неправилно тук се цитира – не знам дали от господин Манев, или от Вас, цифрата, но коректната цифра е, че при 100 регистрирани домови кражби, са разкрити 49, а не нула от тях, което е 49%, а не 0%.
По отношение на показателя, отчитащ извършените престъпления на 100 хил. души в Областната дирекция – Монтана, от началото на година до ноември 2022 г., коефициентът за престъпност намалява – това е тенденцията, като регистрираните престъпления против собствеността от началото на годината до края на ноември 2022 г. бележат незначителен ръст, в сравнение с 2021 г.
По отношение на разкритите престъпления стойностите са аналогични и за двата сравнявани периода. Няма нещо драстично и тревожно. По отношение на Районно управление – Вършец, да, в случая то е преобразувано в участък. Вече съм имал повод да обяснявам, че това не води до намаляване на броя на служителите, това не води до по-лошо административно обслужване на гражданите и пак, както имах повод да кажа, казвам и тук, вратата на кабинета ми е отворена, винаги може всеки заинтересован по тази тема да дойде, да изложи съображенията си – те ще бъдат взети предвид. Това е решение, което може да бъде ревизирано винаги когато се убедим, че има основание и смисъл направената промяна да бъде възстановена в изходно положение или да се предприеме друг тип промяна.
И последното, което искам да Ви кажа, е, че ще назнача комплексна проверка на дейността на тази областна дирекция, за да може в крайна сметка да се установи има, или няма основание за такъв тип притеснение или оплаквания.
Впрочем с директора на Областната дирекция сте на едно мнение, той също е против преобразуването, извършено по отношение на полицейското управление във Вършец.
МОЯ РЕПЛИКА: Уважаеми господин Министър, на сайта на МВР е посочено точно обратното – че той е дал положително становище от ОД на МВР – Монтана, за закриване на РПУ-то.
Благодаря Ви, че ще направите проверка на работата на областната дирекция на МВР-Монтана. Това е идеята на въпроса ми – да Ви сезира, за да извършите проверка по него. Разбира се, няма как да се месим в компетенциите на МВР и да казваме кой как трябва да бъде сменен или как трябва да бъде ръководена една областна дирекция, това го решавате еднолично Вие.
Благодаря Ви, че сте готов за дискусии дали трябва да бъде върнато Районното управление. Понеже говорим за конкретика, бих желал да Ви дам и малко конкретика:
На Бъдни вечер, 24 декември, в 8,00 ч. вечерта, когато хората, предполагам, че и Вие сте били с близките си на масата, аз се движех по пътя от Вършец към Долна Бяла речка и на моста в тъмното върху мен връхлетяха две цигански каруци, натоварени с дърва и, разбира се, управлявани от непълнолетни лица, за да не носят толкова тежка наказателна отговорност, ако бъдат хванати. По една случайност аз днес съм тук, сред Вас, защото успях някак си да избегна пътнотранспортно произшествие, защото, пак казвам – в тъмното, две натоварени каруци с отрязани дърва връхлетяха върху мен, не знам и аз как, по някаква случайност, избегнах това.
Разбира се, веднага подадох сигнал на телефон 112 и тъй като съм въоръжен с търпение, изчаках да видя дали и след приемането на сигнала някой ще дойде. Около 20 минути изчаках там, на моста за Долна Бяла речка, но, за съжаление, никой не дойде и аз бях принуден да се прибера, макар че очаквах и трета каруца да изскочи някъде от тъмното в галоп и да ме прегази. Слава богу, това не се случи.
Разбира се, аз ще Ви задам писмен въпрос, господин Министър, дали нещо се е случило след надлежно подадения от мен сигнал на телефон 112, макар че и аз, и Вие знаем, че проверката ще покаже, че нищо не се е случило и то е, защото най-близкото районно управление е вече на 25 километра от Берковица, в един пресечен полупланински терен и е много трудно за полицейските служители да реагират и да изминат в кратко време тези 25 километра, за да засекат закононарушителите.
Тъй като не ми се иска да получа увреждане или, не дай си боже, да загина от закононарушители, извършващи престъпления, то затова е идеята ми – ако може да бъде ревизирано това предходно взето решение за закриването на едно управление и превръщането му в участък, защото все пак сигурността на гражданите, не само на народните представители, а и на гражданите като цяло, е от първостепенно значение. Но затова е необходимо, и вчера пак говорихме с Вас и съм сигурен, че ще вземете бележка – необходимо е да могат да реагират бързо и навреме служителите на МВР, които няма как да им придаваме свръхестествени сили. Но тъй като все пак организацията на цялото това нещо лежи върху Вашите плещи, аз не мога да Ви давам съвети, мога само да Ви сезирам, а оттам нататък вече се надявам на най-доброто решение, което може да бъде взето от Вас.
ДУПЛИКА НА СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Уважаеми господин Петров, както Ви казах, ще бъде извършена комплексна проверка на работата на Областната дирекция в Монтана. За резултатите ще бъдете информиран включително и Вие.
Сигурността на гражданите е приоритет за мен независимо дали са народни представители или не. Но тук има едно неразбиране. Служителите на бившето Районно управление, сега на Полицейския участък във Вършец, се намират там, във Вършец, и когато някой подаде сигнал на телефон 112, няма основание да дойдат от Берковица, а ще дойдат същите хора от Вършец, с тази разлика че тези хора от Вършец са малко повече на терен и малко по-малко в кабинетите в Полицейското управление. Това е смисълът на проведената реформа. Ако Вие имате аргументи за обратното, заповядайте и Вие в кабинета ми – готов съм да ги обсъдим.
Стремежът на ръководството на МВР в момента – и политическо, и професионално, е повече хора да се намират на пътя, на улицата, там, където гражданите са обект на престъпления. Вярвам, че тази конкретна реформа във Вършец по никакъв начин не е попречила на това. Всъщност стараем се да оптимизираме работата на телефон 112, имаме различни оплаквания – като подадете искане, ще разгледаме конкретно и този случай, но убеден съм, телефон 112 съвсем скоро ще функционира много по-прецизно и много по-точно. За съжаление, към днешна дата има пропуски в работата на телефон 112.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *