*адвокат Петър Петров, народен представител от Възраждане в 47 и 48 Народно събрание
Доброто състояние на инфраструктурата е жизненоважно за икономическото развитие на общините от Северозапада. Една такава община е Бойчиновци, която посредством републиканския път III-101 се свързва с област Монтана и област Враца. Този път свързва област Враца с ферибота в Оряхово и е стопанисван от АПИ (под шапката на МРРБ). Състоянието му в частта, в която преминава през община Бойчиновци е нзвънексплоатационно. Участъкът около селата Охрид, Палилула и до Бойчиновци е осеян с дупки и не позволява движение с нормална скорост. Многобройни са самокатастрофиранията и повредените автомобили заради тази крайно лоша настилка. Ремонт на този участък не е правен от няколко десетилетия. Структурата на Възраждане в град Бойчиновци ме потърси за помощ, затова сезирах с устен въпрос министърът на регионалното развитието и благоустройството Иван Шишков и поисках да вземе мерки за спешен ремонт на този проблемен пътен участък.
МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми господин Министър, основна пътна артерия на община Бойчиновци, област Монтана, е републиканският път III-101 Враца – Оряхово, който я пресича по цялата дължина и свързва както населените места в общината, така и самата община със съседната област Враца, включително и от транспортен коридор № 7 с река Дунав с ферибот „Оряхово“. Тази транспортна ос следва течението на река Огоста, където предимно е концентрирана селищната мрежа на общината и обслужва населението на най-големите ѝ населени места. Това са град Бойчиновци, село Владимирово и село Лехчево. За съжаление обаче, настоящото експлоатационно състояние на тази отсечка, която е 25 км, е толкова лошо, тя не е ремонтирана от десетилетия, че се преминава за около 30 – 40 минути. Последните месеци няколко пъти имах възможност да премина по тази отсечка, която започва от село Палилула, минава през село Охрид, през град Бойчиновци, та чак до селата Громшин и Лехчево, и пътят е в изключително лошо състояние. Той е пълен с дупки в двете посоки на движение и не може да се осъществи никакво безопасно шофиране. Сигурен съм, че ако съберем и сумираме парите за ремонти на автомобили, които са изпочупени там за последните десет години, господин Министър, ще съберем бюджета поне наполовина на Столична община за тази година.
Имайки предвид, че този път е изключително важен за населените места в общината, като народен представител от Монтана и тъй като вдругиден ще пътувам до Бойчиновци, бих желал да мога да кажа на хората следното нещо и да отговорите на следния мой въпрос: Кога този път ще бъде ремонтиран, тъй като има фрапантна разлика между експлоатационното му състояние в съседната община Враца и в тази му част от тези 25 км, които преминават през община Бойчиновци? Много е важно да чуем нещо конкретно, разбира се, знаем, че сте служебен министър, но хората в тези населени места имат нужда да чуят кога ще бъдат взети мерки за ремонт на този път.
ОТГОВОР НА МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ: Уважаеми господин Петров, във връзка с поставения от Вас въпрос относно необходимостта за спешен ремонт на участъка от междуградски път III-101 в района на община Бойчиновци – от село Палилула до село Лехчево Ви предоставям информация от Агенция „Пътна инфраструктура“:
Третокласният републикански път в област Монтана е с дължина 33 км. Поради незадоволителното експлоатационно състояние на трасето на територията на община Бойчиновци Областното пътно управление – Монтана, предлага той да бъде включен в инвестиционната програма за основен ремонт през 2023г. При подготовката на инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ участъците за текущ и основен ремонт са приоритет въз основа на състоянието на пътя, аварийността, интензивността на движението и регионалното му значение. След утвърждаване на строителната програма ще се процедира и изготвянето на технически проект за основен ремонт на участъка. Това е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Проектът ще определи конкретните дейности, които е необходимо да се предприемат, прогнозната стойност в срока им за изпълнение. При готов проект ще се проведат открити процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строителство и на строителен надзор.
В периода януари-април 2022 г. по програмата за текущ ремонт и поддържане на настилката е била закърпена студена асфалтова смес и е било извършено ландшафтно оформяне за повишаване безопасността на движението и осигуряване видимостта на шофиране. През месец август дейностите са продължили с машинно косене. До започване на основния ремонт на път III-101 в област Монтана за трасето ще се полагат грижи по програмата „Текущ ремонт и поддържане“ от Агенция „Пътна инфраструктура“, като през зимните месеци при необходимост ще се изпълняват аварийни ремонтни дейности за осигуряване на безопасността на движението по трасето.
МОЯ РЕПЛИКА: Благодаря, господин Министър, за предоставената информация от Агенция „Пътна инфраструктура“. Мога да Ви уверя като човек, който е преминавал няколко пъти напоследък през този път, че макар и да се говори, че са били запълнени дупки в януари-април 2022 г., такова нещо няма и не е извършвано в най-проблемния участък, който е между селата Палилула, Охрид и град Бойчиновци. На следващо място, моля Ви да съобразите, че машинното косене на трева отстрани на пътя по никакъв начин не съдейства за по-лесното преминаване през този пътен участък, който е изобилстван от дупки. Ежедневно там стават пътнотранспортни произшествия, самокатастрофиране на леки автомобили. Тъй като този участък е в изключително окаяно състояние, молбата ми и молбата на хората, които живеят там, е, ако може тази инвестиционна програма за 2022 г. – за което вярвам, че ще бъде включен, така както казвате, да бъдат извършени възможно най-скоро съответните обществени поръчки. Молбата ми е да бъдат извършени възможно най-скоро. И този път, който поема целия трафик между Враца и коридор №7 – ферибота в Оряхово, да бъде ремонтиран възможно най-скоро, тъй като 33 км са от отсрещната, заобиколна част, тези 25 км да бъдат ремонтирани възможно най-скоро. Благодаря Ви, господин Министър, за съдействието.
ДУПЛИКА НА МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ: Очевидно колегите от АПИ са на същото мнение, тъй като, както разбрахте, те също имат намерение да бъде включен в програмата. Така че безспорно състоянието на пътя е такова. Благодаря затова, че ни сигнализирате. Така или иначе колегите от АПИ имат предвид ремонта на пътя.
Имайте предвид само, че ако наистина, тъй като пътят е в лошо състояние и ще трябва да се прави категорично основен ремонт, най-вероятно ще се забавим с началото на основния ремонт поради това, че трябва да се направи проектиране, но дотогава ще бъде обърнато внимание пътят да бъде в прилично състояние за експлоатация. Относно косенето, то единствено подобрява видимостта на пътя, което все пак има макар и минимално отношение към пътната безопасност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *