пътен участък

Не е тайна, че пътната инфраструктура в Северозапада е в крайно лошо състояние заради безхаберие на държавната и местната власт. Това важи в особено голяма степен за пътищата в региона, включително и за пътната връзка между курортния град Вършец и град Враца – център на съседната област, разположен на около 35 километра разстояние. В частта около язовир Мътница отсечката от около 10 километра не е ремонтирана от над 40 години, осеяна е с множество дупки и кръпки, които не позволяват движение с повече от 30 км/ч. Този участък е особено опасен през есенно-зимния сезон и има огромна необходимост от цялостна рехабилитация. Но такава не е правена от десетилетия. За да се развива Община Вършец, тя трябва да има добра и бърза пътна връзка с най-големия град в близост  – областния център Враца. Затова зададох въпрос от парламентарната трибуна на 24.01.2023г. към министъра на регионалното развитие и благоустройството дали този проблемен и неремонтиран пътен участък ще бъде включен в инвестиционните програми за ремонт от АПИ през 2023г.

МОЙ ВЪПРОС:

Уважаеми министър Шишков! Третокласният републикански път III-162 от курортния балнеолечебен град Вършец до град Враца, областен град, конкретно до разклона за европейския път Е-79 е в много лошо състояние. Този пътен участък от републиканската пътна мрежа не е ремонтиран цялостно от няколко десетилетия. Една малка част от него попада в границите на Областно пътно управление – Монтана, а другата, по-голямата в границите на Областно пътно управление – Враца. Извършени са само изкърпвания на отделни участъци от него, за последно преди около 15 години и конкретно само в отсечката около мостовото съоръжение на река Ботуня, на разклона след село Стояново и частично на билото на хълма в участък от около 2 км преди отбивката за село Главаци.

В особено лошо състояние от много години насам е отсечката по този републикански път преди и след тази отбивка, продължаваща и около язовир „Мътница“ до разклона за републикански път 1-1 към град с обща дължина на пътя с цялостно нарушена настилка от около пет и половина километра. Тя не е ремонтирана цялостно поне от около 40 години, на което съм жив свидетел за съжаление, господин Министър. Така заради осеяният с дупки път автомобилите преминават тези общо около 35 км между градовете Вършец и Враца за поне 30-35 минути.

Лошото състояние на този конкретен пътен участък на инфраструктурата отблъсква не само евентуални инвеститори в района, но и много туристи, пътуващи по европейския път Е-79 от посещение в курортния град Вършец и като цяло пречи на икономическото развитие на тази община. Трудно е за жителите на община Вършец да търсят работа в най-големия град в близост – Враца, който е областен център на Врачанска област, заради лошата пътна инфраструктура.

Показателно е, че град Вършец има пътна връзка към град Берковица и прохода „Петрохан“, към жп гара Лакатник, пътна връзка към град Монтана частично покриваща се с тази към Враца и към самия град Враца, но последната е в най‑окаяно състояние. Показателно е също, че понастоящем има само една автобусна линия между Вършец и Враца, и то в работни дни само. Заради лошото състояние на този път автобусите пътуват над 40 минути в едната посока. Затова Ви задавам следния конкретен въпрос:

Какви конкретни мерки може да предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт и рехабилитация на този конкретен проблемен пътен участък от републикански път III‑162 между община Вършец и община Враца, неремонтиран от около четири десетилетия? Благодаря Ви.

ОТГОВОР НА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ:

Уважаеми господин Петров! В отговор на Вашия въпрос, Ви предоставям актуална информация от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Основният ремонт на близо 30 км от път ІІІ-162 ще бъде разгледан за включване при предстоящото изготвяне на инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2023 г. по предложение на пътните управления в Монтана и Враца.

Експлоатационното състояние на пътя е лошо, като настилката се характеризира с множество дефекти, нарушени пътни банкети, отводнителните окопи са запълнени и компрометирани. Изпълнението на частични ремонти не дава резултат, тъй като цялото трасе е надхвърлило многократно експлоатационния си период.

За съжаление, в годините назад за участъка в двете области няма изработена проектна документация за ремонт, а това е първата задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Ще се търсят варианти и механизми за възлагане на проектиране, спрямо определената финансова рамка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2023г.

Към момента за трасето в област Монтана, с цел осигуряване на безопасността на движение през есенно-зимния сезон 2022 – 2023 г., е изготвено извънредно задание за аварийно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес. По отношение на участъка на територията на област Враца ежегодно се изпълняват частични ремонти по асфалтовата настилка, с което се постига временно решаване на проблема с рушащата се настилка и обезопасяване на компрометираните зони.

МОЯ РЕПЛИКА:

Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Надявам се, този конкретен пътен участък около язовир „Мътница“ в посока Враца да намери заслужаващо внимание в Агенция „Пътна инфраструктура“, защото обслужва няколко на брой общини и доста на брой населени места. Добрата пътна инфраструктура е от първостепенно значение за развитието на всяка българска община и това важи в голяма степен в Северозапада, където добрите пътни връзки с курортния балнеолечебен град Вършец, биха спомогнали за развитието на туризма, с това и на местната икономика, и биха попречили на демографската и социално-икономическа катастрофа в района.

Вие сте прав, че този участък многократно е надминал своя максимален експлоатационен период и конкретното закърпване на отделни дупки и участъци в него особено в есенно-зимния сезон не води до безопасност на движението, даже напротив. Силно се надявам, че през 2023 г. в Програмата на АПИ ще залегне проектиране и цялостен ремонт, Вие сте прав, че частичен ремонт никаква работа не върши.

Надявам се, да имаме най-накрая един цялостен ремонт на тези 5,5 км, те не са толкова много, но за съжаление, обслужват два важни региона, свързват община Вършец с път Е-79. В ръцете на Министерството е да направи така, че наистина пътните връзки да бъдат в много по-добро състояние, защото все пак живеем в XXI век и би трябвало пътищата ни да са добри.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *